Weetjes

Klopt het dat paarden spiegelen?

Ja en nee. Het is niet zo dat een paard ons gedrag gaat nadoen. Wat er wel gebeurt is dat een paard ons bewust maakt van ons gedrag, ofwel; ons een spiegel voorhoudt. Dit doet het paard door heel direct en zonder vooroordelen op jou te reageren. Dit gebeurt op verschillende manieren en is per paard anders. Wil je weten wat een paard van jou gedrag vindt?

Paardencoaching zweverig?

Nee, paardencoaching is juist met beiden voeten op de grond. Ook gaat de coach de paarden niet “lezen” als een paardenfluisteraar. De focus ligt op het ontwikkelingsproces van jou als mens en dat wat jij zelf ervaart/tegenkomt.

Wat jij over dat paard zegt, zegt niets over het paard, maar wel over jezelf!

Projectie speelt tijdens de coaching een grote rol. Je schrijft gevoelens aan het paard toe (moe, zielig, vond het niet leuk, wil alleen zijn enz.) die vaak veel over je eigen gevoelens zeggen. Het geeft jou op het moment dat je jezelf daarvan bewust wordt  door observaties of vragen van de coach, veel informatie over jezelf.

Waarom paarden?

Doordat een paard een expert is in het lezen van lichaamstaal en heel gevoelig is voor emoties, komen tijdens de omgang met paarden allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde: non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Tijdens coachsessies met paarden ontstaan daardoor dan als vanzelf de metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijkse leven.