Algemeen

Coaching met paarden is geschikt voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen. Je hoeft geen ervaring met paarden te hebben. De oefeningen vinden plaats naast het paard en niet erop. Een paard is een kuddedier en de eerlijkste spiegel die er bestaat. Voor hun overleving moeten ze immers elkaar heel goed kunnen lezen en weten wat ze aan elkaar hebben. Het paard reageert onbevooroordeeld en eerlijk op wat er werkelijk is. Niet op hoe je je voordoet dus, maar op hoe je écht bent en hoe je je écht voelt. Dit geeft direct duidelijkheid over hoe je overkomt en hoe je communiceert en zorgt er tevens voor dat paardencoaching veel los maakt.

De rol van de paardencoach is steeds te proberen die leerervaring aan te bieden die je in de gelegenheid stelt te leren wat nodig is. Je wordt tijdens een coachsessie gevraagd “iets” met het paard te doen. Dat “iets” kan van alles zijn: simpelweg samenzijn met het paard, contact maken, observeren of het uitvoeren van specifieke activiteiten of opdrachten die relevante metaforen naar het dagelijkse leven bieden. Je ervaart door het uitvoeren van de activiteiten direct of indirect de consequenties van je handelen en beslist uiteindelijk zelf of je het vertoonde gedrag in stand wil houden of wil veranderen. Vervolgens kan met verandert gedrag geëxperimenteerd worden. Paarden zullen altijd vanuit het hier en nu reageren, dus als jij je gedrag aanpast, zal het paard ook meteen anders op jou reageren.

Je krijgt alle ruimte om de activiteit op geheel eigen wijze uit te voeren. Het is niet van belang of een activiteit succesvol wordt uitgevoerd, de beleving en aanpak staan centraal. De coach geeft daarbij objectief observaties terug over het gedrag van het paard en jou, waarbij ook steeds de koppeling wordt gemaakt naar het dagelijks leven. Je wordt gestimuleerd over jezelf en anderen na te denken en je eigen oplossing te vinden door middel van ervaringsgericht leren en de feedback die een paard daarbij kan geven.

De omgeving, de buitenlucht, de natuur en de aanwezigheid van de paarden maken het daarbij makkelijker om te ontspannen en je open te stellen voor nieuwe inzichten.

Thema’s die tijdens paardencoaching aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

 • Wat zijn mijn talenten en hoe kan ik die het beste inzetten?
 • Hoe kan ik meer stevigheid ontwikkelen, opkomen voor mijn belangen en mezelf meer uitspreken?
 • Hoe vergroot ik mijn zichtbaarheid?
 • Wat voor werk past het beste bij me?
 • Wat vind ik nu echt belangrijk en hoe kan ik van daaruit mijn leven vormgeven?
 • Hoe kan ik effectief omgaan met weerstand en conflictsituaties?
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat collega’s hun eigen verantwoordelijkheden nemen?
 • Ik sla dicht als iets me niet lukt, hoe kan ik daar anders mee omgaan?
 • Ik wordt geleefd, mis het overzicht, zit de laatste maanden niet lekker in mijn vel.
 • Ik heb moeite met mijn leidinggevende, voel me niet gewaardeerd en gezien.
 • Ik wil leren hoe ik mijn grenzen beter kan bewaken.
 • Hoe krijg ik meer balans tussen werk en privé?
 • Ik wil van mijn burn-out klachten af.

paardencoaching